Davide Ferraretto

Rapidissim pilot, germà de Mariano Ferraretto, que disputa rallyes a la zona nord d’Italia. De gran simpatia i especatcularitat, sempre es fa acompanyar de Mario Pezzo a la seva dreta.