Què és GTAm

L’ Escuderia GTAm arrenca quan l’Auto Sport Igualada cesa les seves activitats com a Club que era, i exclou de la seva junta el Pep Vives i l’Anna Vives, junta presidida per Jordi Ferrer en aquell moment.

Amb aquest precedent decidim arrencar un nou projecte social i esportiu per seguir en contacte amb tots els amics i pilots que hem fet pel camí.

També aprofitem el patrimoni documental automobilístic heretat dels nostres pares i avis, per ampliar-lo i acollir donacions de material gràfic, videos, posters, plaques i revistes dels anys 70 i 80 que guardem a la nostre seu. Així doncs la idea és preservar el patrimoni i ajudar a fomentar aquest afició a l’automobilisme esportiu clàssic.

Molts pilots nacionals i estrangers s’han unit a la nostre Escuderia, i formen la massa social. Igualment hem realitzat trobades, sopars, editat llibres i col.laborat amb altres entitats per fer més gran la nostre manera d’entendre l’automobilisme clàssic.