La Junta

El 12 d´Abril de 2008, es crea a Igualada la Escuderia GTAm. El 10 de juny de 2008 rebem l’aprovació d’estatuts per part del departament de Justícia, i quedem constituïts oficialment amb el numero d’entitat 37093 i NIF G64,934,383.

Els membres de la junta fundacional, queden de la següent manera:

President: Pep Vives i Talló (e-mail)
Vicepresident: Toni Sasplugas i Déu (e-mail)
Tresorer: Joan Xaus i Vega (e-mail)
Secretari: Jordi Vives i Talló (e-mail)
Vocal: Anna Vives i Talló (e-mail)